######### ######### #########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########

 

Telefony informacji o zajętości przestrzeni powietrznej.

ASM3
22 574-57-33 do 35

PAŻP
22 57-45-726

FIS WARSZAWA
22 57-45-585

FIS OLSZTYN
22 57-45-588

MIŃSK MAZOWIECKI
WIEŻA: 26 15-53-350
INFO: 25 74-74-350

DĘBLIN
WIEŻA: 26 15-17-330
ZBLIŻANIE: 26 15-18-340

41 ESKARDA ŚMIGŁOWCÓW DĘBLIN
INFO: 26 15-19-256

BIAŁA PODLASKA:
LOTY UAV 8:00-14:00,
Dywizjon Rozpoznania
Powietrznego Mirosławiec
519-039-151

PODLASKA STRAŻ GRANICZNA
857-145-011
797-337-527

NADBUŻŃSKA STRAŻ GRANICZNA
721-960-319
797-337-653

  Obowiązujące przepisy.

 Jesteśmy  wyłączeni ogólnych zasad prawa lotniczego i mamy złagodzone wymagania, co do wysokości wykonywania lotów, patrz poniższe Rozporządzenie Ministra Infrasfastruktury:

 http://www.ulc.gov.pl/_download/prawo/prawo_krajowe/ustawa_prawo_lot_akty_wyk/2005_-_nr_107_poz._904.pdf

Cytat z rozporządzenia: 5.6.10. Lotów na paralotniach nie wolno wykonywać:

  1. przy widzialności mniejszej niż 700 m oraz odległości od chmur mniejszej niż 100 m w pionie i poziomie;
  2. wcześniej niż 30 minut przed wschodem słońca i później niż 30 minut po zachodzie słońca;
  3. z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne dla startu lub lądowania:

a) nad zwartą zabudową miast, osiedli i siedzib ludzkich lub nad zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu na wysokości względnej mniejszej niż:

– dla paralotni, paralotni z napędem i motoparalotni – 150 m (500 ft),

– dla paraplanu – 300 m (1.000 ft),

-nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 300 m od danego statku powietrznego, z tym, że nad obszarami miast o liczbie mieszkańców od 25.000 – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 183, poz. 1793),

  1. b) krążąc lub przelatując wielokrotnie na wysokości mniejszej niż 150 m nad pojedynczymi siedzibami ludzkimi, w przypadku lotów z włączoną jednostką napędową,
  2. c) gdzie indziej, niż to określono w lit. a i b, na wysokości względnej mniejszej niż 50 m (150 ft) nad lądem lub wodą w odległości mniejszej niż 300 m od zabudowań.

5.6.11. Przepisów pkt 5.6.10 ppkt 3 lit. c nie stosuje się do treningu we wcześniej zaplanowanych miejscach oraz lotów żaglowych i termicznych pod warunkiem, że są one wykonywane poza siedzibami ludzkimi oraz w sposób nieuciążliwy dla osób trzecich.

 
#########
www.paralotnie.siedleckie.pl
Strona zbudowana w 2007 roku, zmodyfikowana 04-2016
Marek Zychowiecki