######### ######### #########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########

 

 

#########

Aplikacja dla operatorów dronów przydatna też dla paralotniarzy.

Planowanie tras przelotu.

#########
Planowanie tras przelotu.

Przestrzeń powietrzna nad Polską w GOOGLE

Podział przestrzeni powietrznej (prezentacja w Powerpoint)

Sporo wiedzy na temat latania

 

Otwarta grupa dyskusyjna

#########

Moderowana grupa dyskusyjna
 

 

#########
Kalkulator do przeliczania formatów współrzędnych geograficznych.

 

#########
www.paralotnie.siedleckie.pl
Strona zbudowana w 2007 roku, zmodyfikowana 04-2016
Marek Zychowiecki